Featured

TARVE TIETÄÄ

On kiistämätön tosiasia, että meillä ihmisillä on tarve saada tietää asioita tuntemattomasta. Haluamme tietää ennakolta, mitä tulee tapahtumaan. Uskomme, että kaikki asiat ja tapahtumat ovat yhteydessä toisiinsa, eikä mitään tapahdu sattumalta. Haluamme uskoa kaikilla tapahtumilla olevan jonkun merkityksen ja etteivät ne tapahdu vahingossa. Tästä johtuen etsimme loogista tai matemaattista selitystä sattumanvaraisille tapahtumille. Jo muinaisista ajoista lähtien meillä on ollut käytössämme tiettyjä keinoja, joiden avulla tyydyttää uteliaisuuttamme.

TAROT
Yksi suosituimmista metodeista on Tarot. Tarot on 78 korttia sisältävä pelikorttipakka, joka kehitettiin keskiajan lopulla. Aikoinaan kortteja ryhdyttiin käyttämään psykologisena tukena ja vuosien saatossa ne ovat kehittyneet ennustamisen välineiksi. Korteissa on kaksi osiota, pieni ja iso Arkana, joista pieneen Arkanaan kuuluu 56 ja isoon Arkanaan 22 korttia. Korttien tulkinta on aina riippuvainen tulkitsijasta. Kortit määrittelevät näkyvää, tuntevat tilanteita, myös salattuja ja tuntemattomia. Kortit tuovat myös tietoa siitä, milloin jokin tietty asia tulee tapahtumaan. Useimmiten ne palajstavat jotain, jonka olemme jo tienneet, mutta jonka olemme jättäneet kokonaan huomioimatta. Ne varoittavat meitä tietyistä asioista, mutta rohkaisevat toisiin.

MEEDIOT JA PSYYKIKOT

Meediot ja psyykikot toimivat yhteytenä fyysisen ja aineettoman mailman välillä. He luovat yhteyden toisen mailman henkiin. Olemme kaikki energian ympäröimiä, ja lähtiessämme jostain tietystä paikasta, jää sen energia meihin sisältäen ajatuksemme ja toiveemme. Transsissa oleva psyykikko voi saada tästä energiasta tiettyä säteilyä ja välittää sitä meille kirjoitetuilla tai puhutuilla viesteillä, tai liikkeillä. Psyykikkoja on kahdenlaisia, mentaalisia ja fyysisiä. Mentaalipsyykikot antavat transsissa kehonsa henkisten voimien käyttöön. Fyysiset psyykikot puolestaan havainnollistavat konkreettisten asioiden, kuten piirtämisen tai musiikin avulla. Joissain tapauksissa transsi voi muuttaa psyykikon kasvonpiirteitä, transsin voimakkuudesta riippuen. Psyykikon ennustus voi olla voimakas ja oivaltava kokemus, joka voi jopa muuttaa elämäsi. Tstä johtuen käännymmekin päivittäin psyykikkojen ja meedioiden puoleen saadaksemme tietää enemmän tulevaisuudestamme, urastamme tai rakkauselämästämme.

On toki vaikeaa saada luotettava psyykikon ennustus ja Irlannissa on useita selvänäkijöitä. Pitäisi olla erityisen varovainen puhelimessa toimivien psyykikkojen suhteen. Luonnollisesti on tapoja, joilla välttää huijarit. Kuuntele tarkasti heidän kysymyksiään, ovatko johdattavat kysymykset sellaisia, joilla saadaan tietoa elämästäsi? Kysyvätkö he luottamuksellisia tai talouteen liittyviä asioita? Seuraa myös, etteivät heidän yhteystietonsa jatkuvasti muutu, sillä se tarkoittaa heidän olevan kertakäyttöhuijareita.