Silder

Mitä tiedät selvänäkijöistä?

Termien “ clairvoyance/selvänäköisyys” ja “ clairvoyant/selvänäkijä” juuret ovat ranskan kielessä. “Clair” tarkoittaa kirkasta, “voyance” puolestaan näkyä ja “voyant” katsojaa, näkevää. Näin olllen on selvänäkijä siis henkilö, jolla on kyky nähdä selkeästi. Sanan kirjallinen merkitys ei kuitenkaan määrittelee sanaa täysin.

Termiä selvänäkijä on käytetty menneisyydessä tittelinä ja sillä on ollut muitakin merkityksiä. Vähitellen sen merkitys on muuttunut kuvaamaan henkilöä, jolla on paranormaaleja ja yliluonnollisia kykyjä.

Selvänäkijän todellinen määritelmä on kuitenkin henkilö, joka kykenee tietämään viiden perusaistin ulkopuolelta asioita esineistä, paikoista, tapahtumista ja tilanteista. Tällainen henkilö saa tietoa ESP:n (extra sensory perception) eli yliaistisen havaitsemisen kautta. Henkilöllä on siis ”kirkas näkö”. Ajatus on siis se, että on olemassa ihmisiä, jotka voivat nähdä sellaisia totuuksia, joita me muut emme vain näe, kuten menneisyyden ja tulevaisuuden.

Useimmat historian selvänäkijät ovat pystyneet saamaan tietoa vain oman aikansa tapahtumista ja tilanteista. Tiedetään kuitenkin olleen myös muutamia selvänäkijöitä, joilla on ollut kyky tiedonsaantiin menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Selvänkijöiden keskuudessa menneisyyteen katsomista kutsutaan retrokognitioksi ja tulevaisuuteen katsomista prekognitioksi.

Selvänäkijöiden tiedetään saaneen tietonsa erilaisten kanavien kautta. He ovat käyttäneet kuutta pääkanavaa saadakseen tietoa etäisistä kohteista. Yleisin selväköisyyden tapa on kaukokatselu, joka assosioidaankin vahvasti selvänäköisyyteen. Kaukokatselija on henkilö, jolla on kyky aistia perusaistimme ylittäviä asioita, mutta hän käyttää rajattua menettelytapaa.

Selvänäköisyyden ohella myös selväkuuloisuus, selvätuntoisuus, selvähajuisuus ja muut perusaistiemme kirkkaammat versiot, ovat ennustajien käyttämiä tärkeitä kanavia. Selvänäköiyys on kuitenkin se taito, joka on löydettävissä lähes mailman jokaisesta kulttuurista ja myös joistakin uskonnoista. Selvänäköisyys on läsnä juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa.

Vaikka selvänäkijöiden ja selvänköisyyden olemassaolosta on kiistattomia todisteita, ovat he myös olleet kritiikin ja epäilyn kohteena. Ihmisluonteeseen kuuluu kaiken selittämättömän kieltäminen. Myös magneettisuus ja sähko ovat kohdanneet samanlaista vastustusta omana aikanaan.

Todisteiden lisääntyessä ovat ihmiset kuitenkin alkaneet uskoa aitojen selvänäkijöiden olemassaoloon. Nykyään parapsykologit ja tieteentutkijat ovat paljon avoimempia ja vähitellen hyväksyvätkin selvänäköisyyden ja selvänäkijät. On vielä hyvin vaikeaa löytää minkäänlaisia testituloksia selvänäkijöiden toiminnasta, joten jos haluat tällaisia palveluja, tulee sinun vain luottaa vaistoosi. Kuuntele myös tarkasti heidän puheitaan ja mieti, tuntuvatko ne oikeilta vai asiattomilta.

Vain harvat saavat syntymälahjanaan paranormaaleja voimia, mutta niitä voidaan saavuttaa harjoituksen tuloksena missä elämänvaiheessa tahansa. Monet ovatkin tässä onnistuneet.